Katechetyka

Idź do spisu treści

Menu główne

Praktyki

Archiwum > Studia podyplomowe

Procedura pójścia studenta na praktykę:

1. Student wybiera szkołę, w której chce odbyć praktykę, idzie do dyrektora z pytaniem, czy go przyjmie (można studentowi przedstawić program, żeby dyrektor wiedział co na takiej praktyce student będzie musiał mieć zrealizowane);
2. Gdy już student ma wybraną szkołę pobiera ze strony www.katechetyka.kuria.zg.pl następujące dokumenty:
a. Pismo do dyrektora z oficjalną prośbą o przyjęcie na praktykę,
b. Program praktyk,
c. Opinię z praktyki,
d. Oświadczenie ZUS dla nauczyciela,
e. Umowę dla nauczyciela,
f. Rachunek dla nauczyciela,
g. Dzienniczek praktyk
3. Z dokumentami student idzie do szkoły, tam nauczyciel wypełnia swoją umowę, rachunek i oświadczenie ZUS,
4. Student  jak najszybciej dostarcza do sekretariatu IFT: oświadczenie, umowę i rachunek, które następnie są wysyłane do kadr,
5. Po  odbyciu praktyk wypełnioną opinię z praktyki, dzienniczek praktyk oraz konspekty student przynosi do ks. dr. Wojciecha Lechów, do zaliczenia praktyki,
6. Dokument opinii z zaliczoną praktyką dołączany jest do dokumentów studenta.

Dokumnety do pobrania:

a. Pismo do dyrektora z oficjalną prośbą o przyjęcie na praktykę - pobierz
b. Program praktyk - pobierz
c. Opinia z praktyki - pobierz
d. Dzienniczek praktyk - pobierz
e. Oświadczenie ZUS dla nauczyciela - pobierz
f. Umowa dla nauczyciela - pobierz
g. Rachunek dla nauczyciela - pobierz

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego