Katechetyka

Idź do spisu treści

Menu główne

Publikacje


1. W. Lechów, Język symboliczny w wychowaniu religijnym, "Katecheta"  7-8/2008.

2. W. Lechów, Program do bierzmowania "Życie Boże" jako powołaniowe intinerarium duszpasterskie, "Katecheta" 5/2008.

3. W. Lechów, Rola symboli w wychowaniu religijnym, "Studia Paradyskie" t. 17-18, Paradyż-Zielona Góra-Szczecin 2007-2008, s. 151-171.

4. W. Lechów, Grupa religijna jako zasada działania Kościoła w formacji do sakramentu bierzmowania na podstawie programu "Życie Boże", w: A. Draguła (red.), Kościół - Communio jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy, Szczecin 2009, s. 223-243.

5. W. Lechów, Formacja katechetów świeckich. Sprawozdanie z VIII Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, Gródek nad Dunajcem, 15-16 września 2009 r, "Katecheta" 10/2009.

6. W. Lechów, Debata nad oceną katechezy szkolnej z perspektywy dwóch dekad, "Katecheta" 2/2010.

7. W. Lechów, Pismo święte źródłem nauczania religii w szkole i współczesnej katechezy. Sprawozdanie z VII Nadbałtyckiej Debaty Katechetyków Polskich - Trzęsacz, 10-11 maja 2010 r., "Katecheta" 11/2010.

8. W. Lechów, W trosce o katechezę liturgiczną. Wychowanie do odbioru symboli liturgicznych, w: A. Offmański (red.), Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, Szczecin 2010, s. 285-309.

9. W. Lechów, Wspólnota jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy. V sympozjum dyskusyjne z cyklu „Nadbałtyckich debat katechetyków polskich”, "Studia Paradyskie" t. 20, Paradyż – Zielona Góra – Szczecin 2010, s. 127-191. Czytaj

10. W. Lechów, Rola Pisma Świętego w kształtowaniu postaw religijnych młodzieży gimnazjalnej na podstawie podręczników "Odsłonić twarz Chrystusa", w: K. Kantowski (red.), W dialogu ze Słowem. Biblia w katechezie i nauczaniu religii, Szczecin 2011, s. 311-329.

11. Ku doświadczeniu wiary, Księga dedykowana księdzu profesorowi Andrzejowi Offmańskiemu w 70. rocznicę urodzini 40. rocznicę pracy naukowej, K. Kantowski, W. Lechów (red.), Szczecin 2012.

12. W. Lechów, Rola doświadczenia ludzkiego w nowych dokumenatach programowych nauczania religii w szkole, w: Ku doświadczeniu wiary. Księga dedykowana księdzu profesorowi Andrzejowi Offmańskiemu w 70. rocznicę urodzini 40. rocznicę pracy naukowej, (K. Kantowski, W. Lechów red.), Szczecin 2012. Czytaj

13. W. Lechów, Próba bilansu 20 lat nauczania religii w szkole, "Studia Paradyskie" t. 21, Szczecin-Zielona Góra-Paradyż 2011 s. 69-81.

14. W. Lechów, Formacja eucharystyczna w programach do bierzmowania w metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, Colloquia Theologica Ottoniana 1/2012, s. 123-140.

15. W. Lechów, Duchowy wymiar Katechizmu Kościoła Katolickiego w życiu i posłudze katechetów, w: A. Bielinowicz (red.), W służbie Bogu i człowiekowi. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny ks. kan. dr. Wiesława Mikołaja Więcka, Olsztyn 2013, s. 51-63.

16. W. Lechów, Kerygmat w katechezie jako językowy postulat teologii soborowej, "Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie" nr 20/2013 zeszyt I i II, s. 117-126. Czytaj

17. W. Lechów,
Problematyka funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością umysłową w rodzinie z uwzględnieniem aspektu wychowania religijnego, w: Języki lustrami kultury, red. A. Bielinowicz, Olsztyn 2014, s. 183-197.

18. W. Lechów, Życie Boże. Grupa parafialna. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i małżeństwa, Zielona Góra 2016.

19.
W. Lechów, Życie Boże. Grupy domowe. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i małżeństwa, Zielona Góra 2016.

20. W. Lechów, Chrzest naszego dziecka. Poradnik dla rodziców i chrzestnych, Zielona Góra 2016.

21. W. Lechów, Chrzest sakramentem wiary. Pomoce duszpasterskie, Zielona Góra 2016.

22. W Lechów, Wychowanie do miłości Jezusa eucharystycznego. Pomoce duszpasterskie, Zielona Góra 2016.

23. W. Lechów, Mały katechizm do bierzmowania, Zielona Góra 2016.

24. W. Lechów, Mały katechizm do I Komunii św. Uczę się katechizmu z mamą i tatą, Zielona Góra 2016.

25. W. Lechów, Idę do Ojca. Pamiątka I Komunii św., Zielona Góra 2016.


26. W. Lechów (red.), Formacja głosicieli ewangelii. Jak przygotować katechetów - nauczycieli religii do podjęcia nowej ewangelizacji, Studia i rozprawy nr 38, Szczecin 2015.

27. W. Lechów, Nowe wskazania dla formacji katechetów według dokumentu z Aparecidy, w:
W. Lechów (red.), Formacja głosicieli ewangelii. Jak przygotować katechetów - nauczycieli religii do podjęcia nowej ewangelizacji, Studia i rozprawy nr 38, Szczecin 2015.

28. W. Lechów, R. Witkowski, Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii, "Katecheta" 1/2016.

29. W. Lechów, Dzienniczek kandydata do bierzmowania, Zielona Góra 2016.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego